BCG AŞISI (VEREM AŞISI) NEDEN YAPILIR?

BCG aşısı, tüberküloz riski taşıyanlara ve hastalığa muhtemelen bağışıklığın olmadığını gösteren tüberkülin testi negatif olanlara uygulanır. Riskli kişiler arasında sağlık çalışanları, tüberkülozlu hastalar ile temas halinde olanlar ve tüberküloz oranının yüksek olduğu ülkelerden gelen göçmenler (bebekler ve çocuklar da dahil) yer alır. Tüberküloz sıklığının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan bebeklerde olduğu gibi, bu kategoride göçmenlerden doğan bebeklere tüberkülin testi yapılmadan doğumdan birkaç gün sonra BCG aşısı yapılır. BCG aşısı Lepra ve mesane kanserinde de etkilidir. BCG aşısı alerjik hastalıkların azalmasında da fayda sağlar. BCG aşısı Türkiye’de sağlık ocaklarında 2 aylıktan itibaren yapılmaktadır.

BCG AŞISI (VEREM AŞISI) HANGİ HASTALIKLAR İÇİN YAPILIR?

BCG aşısı, tüberküloza (akciğer veremine) karşı immün sağlayan aşıdır. BCG aşısı tüberküloza neden olan çubuk şekilli bakteriler olan suni olarak zayıflatılmış tüberküloz basillerinden hazırlanır. BCG harfleri, tüberküloz aşısını geliştiren kişilere atfen “bacille Calmette-Guerin” kelimelerinin baş harfleridir. BCG aşısı ısı ve ışığa duyarlıdır. Bu nedenle aşı sulandırıldıktan sonra en geç 4-6 saat için uygulanmalıdır. BCG aşısı sulandırılmadan oda sıcaklığında 1 ay, buzdolabında + 2 ile + 8 derece soğuklukta 1-2 sene dayanabilir. BCG aşısının kendi sulandırıcısı haricinde hiç bir sulandırıcı kullanılmamalıdır.

BCG AŞISI (VEREM AŞISI) NEDEN YAPILIR?

BCG aşısı, tüberküloz riski taşıyanlara ve hastalığa muhtemelen bağışıklığın olmadığını gösteren tüberkülin testi negatif olanlara uygulanır. Riskli kişiler arasında sağlık çalışanları, tüberkülozlu hastalar ile temas halinde olanlar ve tüberküloz oranının yüksek olduğu ülkelerden gelen göçmenler (bebekler ve çocuklar da dahil) yer alır. Tüberküloz sıklığının yüksek olduğu bölgelerde yaşayan bebeklerde olduğu gibi, bu kategoride göçmenlerden doğan bebeklere tüberkülin testi yapılmadan doğumdan birkaç gün sonra BCG aşısı yapılır. BCG aşısı Lepra ve mesane kanserinde de etkilidir. BCG aşısı alerjik hastalıkların azalmasında da fayda sağlar. BCG aşısı Türkiye’de sağlık ocaklarında 2 aylıktan itibaren yapılmaktadır.

BCG aşısı genellikle üst kola enjekte edilir. BCG aşısı doğumdan itibaren yapılabilir; ancak uygulamanın daha kolay olması için, komplikasyon riskinin daha az olması için, bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için bebek 2 aylığı doldurduktan sonra BCG aşısının yapılması önerilir. Yaklaşık dört hafta sonra küçük bir fistül oluşur. Bu normalde küçük bir yara izi bırakarak tamamen iyileşir fakat bazen BCG aşısı uygulanan bölge kronik ülsere (açık yara) dönüşebilir.

BCG AŞISININ (VEREM AŞISI) YAN ETKİLERİ

BCG aşısı yan etkileri az olan bir aşıdır. Aşı yapıldıktan sonra oluşabilecek komplikasyonlar genellikle aşının dozu, aşılama yeri ve derinliği, aşı yapılan kişinin bağışıklık sistemi ve yaşı ile ilişkilidir. En sık görülen yan etki koltuk altı lenfadenopati (lenf bezlerinin şişerek büyümesi) oluşumu ve lokal apse oluşumudur. Lenf bezlerinin iltihaplanması aşıdan 1-2 ay sonra meydana gelmektedir. Bu yan etkiler için herhangi bir tedavi gerekmez. Çok fazla büyümüş lenf bezleri cerrahi olarak blok şeklinde çıkarılabilir.

Bağışıklığı baskılanmış hastalarda lenfadenopati olarak başlayan ve BCG aşısına bağlı yaygın hastalık gelişebileceğinden BCG’ye bağlı lenfadenopatisi olan hastaların aşı sonrası takibi önerilir. Fluktuasyon vermeyen adenopatiler için herhangi bir şey yapılmasına gerk yoktur ve bu tip adenopatiler çoğunlukla kalsifiye olarak iyileşirler. Fluktuasyon olanlar ise iğne ile aspire edilir ya da drenaj uygulanabilir. BCG aşısı yapılan bölgede geniş ve deriden yüksek anormal aşı yeri izlerinin genetik yatkınlığa bağlı olduğu tahmin edilmektedir.