Tüberküloz (Verem)

Halk arasında “ince hastalık” olarak da bilinen Tüberküloz (verem) hastalığı, günümüzde tıp biliminin ilerlemesiyle kolayca tedavi edilse de, yine de ciddi bir tehdit olarak yer alıyor

Tüberküloz (verem) hastalığı, “Mycobacterium Tuberculosis” adı verilen bir mikrobun bulaşmasıyla ortaya çıkan bakteriyel ve bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır.

Birden fazla organda etki edebilen Tüberküloz, ağırlıklı olarak akciğer ve akciğerlere ait lenflerde yer edinir. Öksürük, hapşırık veya bu tarz etkileşimlerle havaya damla yoluyla saçılır ve havada asılı kalan mikropların solunulmasıyla veya vücuda nüfuz etmesiyle başka bir kişiye bulaşır.

Tüberküloz, kan dolaşım sistemine zarar verir ve bu şekilde hastalığın ilerlemesi halinde, Tüberküloz hastası olan kişi parlak renkte kan tükürebilir.

Verem Ne Kadar Yaygındır?
Verem, 1500’lerin başından beri başta Batı Avrupalılar olmak üzere dünyada milyonlarca kişinin ölümüne sebep olmuştur. Veremi tedavi etmek ve hastalananları izole ederek topluma yayılmasını önlemek amacıyla büyük sanatoryumlar kurulmuştur(6). Bugün verem dünyanın bazı bölgeleri için hala sorun teşkil etmekte, yılda 8 milyon yeni verem vakası saptanmaktadır(7). 2005 yılında Afrika’da verem insidansı 100,000 kişide 343 iken, hem 2005 hem de 2006 yılı için Amerika’da verem insidansı 100,000 kişide 5 olgunun altında seyretmiştir(8).
Ülkemizde ise verem hastalık insidansı, 2000 yılında Verem Savaş Dispanserlerine kayıtlı hastalara göre hesaplandığında 100,000’de 27‘dir, Dünya Sağlık Örgütü’nün 2010 verilerine göre ise Türkiye’de TB insidansı yüz binde 28, prevalans yüz binde 24 ve mortalite (ölüm) hızı yüz binde 3.1’dir. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin verilerine göre ise 2009 yılında 17402 TB olgusu bulunmaktadır. Olguların %66.4’ü pulmoner TB’dür. Hastalığın görüldüğü ortalama yaş 25-44’dür. TB’a bağlı ölüm hızı 2008 yılında yüz binde 0.6’dır.